Holtzapple, Ashley M., Novant Health, Charlotte, NC, United States